Dagens sätt att jobba med decentraliserade arbetsplatser där man behöver ha access till olika molnbaserade tjänster gör att de som jobbar med IT-drift behöver förutse problem som kan uppstå beroende på WAN nätets prestanda. IT-chefer och nätverks administratörer behöver optimera och felsöka eventuella problem innan utrustningen placeras ut i produktion. Man behöver sätta upp en realistisk miljö i labb som motsvarar kundernas miljö för utveckling, QA test och kundsupport.

Genom att till alla delar simulera sitt WAN med Apposites WAN emulatorer är det möjligt att testa i en simulerad verklig miljö under kontrollerade och repeterbara förhållanden. Genom sin enkelhet kan en simulering konfigureras på några minuter utan att man behöver massor av utbildning eller specialkunskap. Apposite produkter bidrar till kvalitetssäkring vid införandet av nya applikationer samt att man kan optimera befintliga installationer för bästa prestanda.

Tester som ger insyn i kritiska prestanda:

  • Datagenomströmning: Bulk data överföringar som t.ex. lagringsreplikering och filöverföringar behöver till fullo utnyttja befintlig bandbredd för att snabbt bli klart.
  • Responstid: Användarna förväntar sin en snabb respons från systemet när man jobbar med transaktions- och webbaserade system.
  • Kvalité: Röst, video och applikationer i samverkan mellan medarbetare behöver en hög kvalité på kommunikationen för att få en bra känsla och kvalitetsupplevelse i ett team arbete.

Applikationstester över tid

  • Nätverksdesign: Sätt upp “what-if” scenarier för att välja olika typer av nätverksteknologier för att avgöra hur mycket bandbredd som behövs för olika kritiska applikationer som kan förändras t.ex. i ett växande företag.
  • Validering av applikationer: Se hur olika applikationer fungerar innan man går i skarp drift för att undvika överraskningar och panik-fixar längre fram.
  • Val av leverantörer: Benchmark tester av produkter från olika leverantörer för att kunna välja den som fungerar bäst.
  • Trimma: Justera applikationer för bästa funktion på olika platser i nätet.
  • Felsök: Välj ut några troliga scenarier av fel och verifiera att dom går att lösa på ett bra sätt utan att du behöver riskera några följdfel i det skarpa nätet.