Netropy är en avancerad WAN emulatorer för att simulera upp till 15 separata virtuella WAN förbindelser genom parvisa fysiska anslutningar. Varje länk har sina specifika uppsättningar vad gäller bandbredd, fördröjning och packet-loss karaktäristik. Paketen kan kopplas mot ett IP-adressintervall, VLAN eller annan typ av information som finns specificerade i paketen.

Netropy finns tillgängliga i olika modeller för 1 Gbps, 10 Gbps eller 40 Gbps. Netropy erbjuder också mycket avancerade emuleringar samt administrativa möjligheter att hantera komplexa virtuella nätverksmiljöer.


Emulerar:
  • Bandbredd
  • Fördröjning & jitter
  • Packetförlust
  • Kösituationer
  • Andra trafikhindrande problem
  • Enkel att använda
  • Lågt pris
  • Hög noggrannhet på inställningar

Netropy N61
Emulerar upp till 15 WAN länkar via ett par GigaE portar.
Netropy N91
Emulerar upp till 60 WAN länkar via fyra par GigaE portar.
Netropy 10G1
Emulerar en 10 Gbps länk eller 15 WAN länkar på lägre hastighet via ett par 10G SFP+ eller RJ45 portar.
Netropy 10G2
Emulerar två 10 Gbps länkar eller 30 WAN länkar på lägre hastighet via två par 10G SFP+ eller RJ45 portar.
Netropy 40G
Världens första WAN-emulatorer för 40Gbps.

Netropy nätverksemulatorer är enkla att installera, driftsätta och använda. Konfigurationen gör man klar med några få steg i ett intuitivt webgränssnitt.

N91 GUI

Netropy huvudfönster för konfiguration och monitorering.


N91 Configuration

Sätt upp bandbredd, fördröjningar, paketförluster och andra nätverksegenskaper för varje länk i ”Path Configuration” fönstret.


Classifier Configuration

Skicka paketen in i individuellt uppsatta länkar baserat på IP-adress, VLAN eller andra paketfält i ” Classifier Configuration ” fönstret.