WAN Emulering

Dagens sätt att jobba med decentraliserade arbetsplatser där man behöver ha access till olika molnbaserade tjänster gör att de som jobbar med IT-drift behöver förutse problem som kan uppstå beroende på WAN nätets prestanda. IT-chefer och nätverks administratörer behöver optimera och felsöka eventuella problem innan utrustningen placeras ut i produktion. Man behöver sätta upp en realistisk miljö i labb som motsvarar kundernas miljö för utveckling, QA test och kundsupport.

Genom att till alla delar simulera sitt WAN med Apposites WAN emulatorer är det möjligt att testa i en simulerad verklig miljö under kontrollerade och repeterbara förhållanden. Genom sin enkelhet kan en simulering konfigureras på några minuter utan att man behöver massor av utbildning eller specialkunskap. Apposite produkter bidrar till kvalitetssäkring vid införandet av nya applikationer samt att man kan optimera befintliga installationer för bästa prestanda.

Tester som ger insyn i kritiska prestanda:


Applikationstester över tid