ทุกวันนี้การใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้กระจายเข้าสู่ภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นจึงมีความต้องการที่หลากหลายจากส่วนภูมิภาคเข้ามายังส่วนกลางและการใช้งานระบบคลาวด์ ทำให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีและผู้บริหารเครือข่ายต้องหมั่นดูแล เพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเมื่อติดตั้งบนเครือข่ายจริง ซึ่งนักพัฒนาโปรแกรมจะต้องทำซ้ำเงื่อนไขแบบต่างๆของลูกค้า การทดสอบคุณภาพ และการช่วยเหลือลูกค้า บนเครือข่ายจริง

การจำลองสภาพของเครือข่าย WAN, Apposite ช่วยให้ผู้ใช้จำลองและทดสอบการใช้งานภายใต้เงื่อนไขจริง ผู้ใช้สามารถควบคุมการทดสอบ หรือสามารถทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกตามที่ต้องการ โดย Apposite เสนอการจำลองที่ง่าย, รวดเร็ว และสามารถกำหนดค่าภายในไม่กี่นาทีนาที ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ Apposite ช่วยให้มั่นใจในการใช้งานที่ราบรื่นและช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมที่มีอยู่

การทดสอบที่สำคัญของประสิทธิภาพของโปรแกรม:

  • อัตราการผ่านข้อมูล (Throughput): รองรับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก เช่น การจำลองการจัดเก็บ และถ่ายโอนไฟล์ ที่สามารถใช้งานแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) อย่างเต็มที่ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่มีปัญหา
  • การตอบสนอง (Responsiveness): มีการตอบสนองต่อการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมแอปพลิเคชัน (Application) ได้ดี เช่น เว็บและ ระบบฐานข้อมูล
  • คุณภาพ (Quality): ภาพ เสียง และวิดีโอ สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถานที่ห่างไกลกัน

วงจรการทดสอบแอปพลิเคชัน:

  • การออกแบบเครือข่าย: สร้างสถานะการ "What-if" ที่จะเลือกเทคโนโลยีระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกัน สำหรับคำนวนหาแบนด์วิธที่เพียงพอ เพื่อแน่ใจว่าประสิทธิภาพการทำงานที่เพียงพอในระหว่างที่มีการใช้งานในขั้นวิกฤต
  • การตรวจสอบการใช้งาน: ดูวิธีการใช้งานที่จะดำเนินการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าพอใจ และไม่ต้องกังวลในภายหลัง •ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐาน: กำหนดเกณฑ์มาตรฐานจากผู้ขายที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกสิ่งที่ทำงานได้ดีที่สุดบนเครือข่ายของคุณ
  • การปรับแต่ง: ปรับการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ในสถานที่ที่แตกต่างกัน
  • การแก้ไขปัญหา: ระบุสาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานและตรวจสอบการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรบกวนเครือข่ายจริง