ได้รับรางวัลทางด้านทดสอบหรือจำลอง WAN เช่น แบนด์วิดธ์(Bandwidth), ความหน่วงเวลา(Latency), การสูญเสีย(Loss) และเงื่อนไขอื่น ๆ ของเครือข่ายWAN เพื่อรทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานแอปพริเคชั่น (Application) Apposite Netropy และ Linktropy อุปกรณ์ทดสอบหรือจำลอง WAN นั้นง่ายต่อการใช้งาน, ราคาไม่แพง, ความแม่นยำสูง และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบ

Linktropy: สำหรับลูกค้าระดับ High-precision, Enterprise ที่ต้องการจำลองหรือทดสอบ WAN link สามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลายกหลาย

Linktropy Mini series: แบบพกพาที่มีราคาต่ำ เพื่อจำลองสภาพเครือข่ายพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรมและการสาธิตให้กับลูกค้า

Netropy: สำหรับลูกค้าระดับ Advanced Enterprise ที่ต้องการจำลองหรือทดสอบมากถึง 15 Virtual WAN link โดยแต่ละ Virtual สามารถกำหนด Bandwidth, Delay และ Loss ได้แยกออกจากกัน โดยมีตั้งแต่รุ่น 1 Gbps, 10 Gbps, และ 40 Gbps พอร์ต

การใช้งาน:

 • การจำลองการจัดเก็บข้อมูล, Sync ข้อมูล, สำรองข้อมูลและการกู้คืน (Storage replication, synchronization, backup and disaster recovery)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN (WAN optimization)
 • คอมพิวเตอร์แบบ Cloud (Cloud computing)
 • ศูนย์ Datacenter (Datacenter consolidation)
 • การเข้าถึงระยะไกลและ VDI (Remote access and VDI)
 • VoIP, วิดีโอ, IPTV (VoIP, video, IPTV)
 • Asset ที่อยู่ต่างเครือข่าย (Asset distribution)
 • การเล่นเกมที่มีผู้เล่นหลากหลาย (Multi-player gaming)
 • การใช้งานโทรศัพท์มือถือ (Mobile applications)

ตัวอย่างผู้ใช้งาน:

 • ผู้บริหารองค์กรไอที (Corporate IT Managers)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrators)
 • นักพัฒนาแอพลิเคชัน (Application Developers)
 • บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Support)
 • ทีมทดสอบคุณภาพ (Q/A Teams)
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Test labs)
 • ผู้ขายและผู้เชี่ยวชาญด้าน SE (Sales and SE professionals)