การจำลอง WAN (WAN Emulation)

ทุกวันนี้การใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้กระจายเข้าสู่ภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นจึงมีความต้องการที่หลากหลายจากส่วนภูมิภาคเข้ามายังส่วนกลางและการใช้งานระบบคลาวด์ ทำให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีและผู้บริหารเครือข่ายต้องหมั่นดูแล เพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเมื่อติดตั้งบนเครือข่ายจริง ซึ่งนักพัฒนาโปรแกรมจะต้องทำซ้ำเงื่อนไขแบบต่างๆของลูกค้า การทดสอบคุณภาพ และการช่วยเหลือลูกค้า บนเครือข่ายจริง

การจำลองสภาพของเครือข่าย WAN, Apposite ช่วยให้ผู้ใช้จำลองและทดสอบการใช้งานภายใต้เงื่อนไขจริง ผู้ใช้สามารถควบคุมการทดสอบ หรือสามารถทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกตามที่ต้องการ โดย Apposite เสนอการจำลองที่ง่าย, รวดเร็ว และสามารถกำหนดค่าภายในไม่กี่นาทีนาที ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ Apposite ช่วยให้มั่นใจในการใช้งานที่ราบรื่นและช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมที่มีอยู่

การทดสอบที่สำคัญของประสิทธิภาพของโปรแกรม:


วงจรการทดสอบแอปพลิเคชัน: