ผลิตภัณฑ์

ได้รับรางวัลทางด้านทดสอบหรือจำลอง WAN เช่น แบนด์วิดธ์(Bandwidth), ความหน่วงเวลา(Latency), การสูญเสีย(Loss) และเงื่อนไขอื่น ๆ ของเครือข่ายWAN เพื่อรทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานแอปพริเคชั่น (Application) Apposite Netropy และ Linktropy อุปกรณ์ทดสอบหรือจำลอง WAN นั้นง่ายต่อการใช้งาน, ราคาไม่แพง, ความแม่นยำสูง และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบ

Linktropy: สำหรับลูกค้าระดับ High-precision, Enterprise ที่ต้องการจำลองหรือทดสอบ WAN link สามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลายกหลาย

Linktropy Mini series: แบบพกพาที่มีราคาต่ำ เพื่อจำลองสภาพเครือข่ายพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรมและการสาธิตให้กับลูกค้า

Netropy: สำหรับลูกค้าระดับ Advanced Enterprise ที่ต้องการจำลองหรือทดสอบมากถึง 15 Virtual WAN link โดยแต่ละ Virtual สามารถกำหนด Bandwidth, Delay และ Loss ได้แยกออกจากกัน โดยมีตั้งแต่รุ่น 1 Gbps, 10 Gbps, และ 40 Gbps พอร์ต

การใช้งาน:


ตัวอย่างผู้ใช้งาน: